Vanaf 25 mei van dit jaar, moeten ondernemingen die persoonsgegevens van alle Europese burgers verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het minste wat gevraagd wordt van een onderneming, is dat deze kan aantonen dat hierin vooruitgang is geboekt.

Veel bedrijven hebben dit jaar er een echte uitdaging aan. De AVG zorgt ervoor  dat bedrijven met administratieve lasten worden geconfronteerd wanneer men de Wet bescherming persoonsgegevens correct wil naleven. Vanaf dit jaar heeft u dus met de volgende onderwerpen rekening te houden:

De grondslag

Op basis hiervan mag je persoonsgegevens verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan toestemming van gebruiker, vitale belangen, wettelijke verplichting, overeenkomst, algemeen belang en gerechtvaardigd belang.

De zorgvuldigheid

Het begint aan de tekentafel. Heeft u bijvoorbeeld een functionaris voor de gegevensbescherming. Werkt uw onderneming vanuit het privacy by design principe en voert u privacy impact assessments uit.

De verplichtingen

De technische en organisatorische maatregelen. Denk aan een register met alle verwerkingen binnen uw onderneming, een gegevens beschermingsbeleid en een goede beveiliging in hoe gegevens worden beheerd.

De rechten van betrokkenen

Mensen moeten controle kunnen uitoefenen. Denk aan het recht om in te zien, het recht om te wijzigen, het recht op inzage, het recht op beperkte verwerking maar ook het recht om vergeten te worden.

Een van de meest effectieve maatregelen die u makkelijk en snel kan nemen is het mogelijk maken van beheer over de digitale rechten van en voor uw gebruikers en klanten. Hoe? AVG Bewijs is het platform waarin de onderneming en haar gebruikers zelf de rechten van betrokkenen kunnen beheren!

Onze drie stappen

Geef zo veel mogelijk inzicht in uw processen rondom de verwerking van gegevens. 
Laat een ethiek ingestelde hacker op zoek gaan naar fouten in uw klantspecifieke code door een penetratie test uit te voeren. Geef uw onderneming inzicht in kwetsbaarheden in systemen en processen maar tevens inzicht rondom de verwerkingen van gegevens in uw onderneming en of deze zijn beoordeeld en of deze privacy gevoelige data in de geteste systemen daadwerkelijk veilig zijn.
Implementeer een privacy rechten loket voor uw gebruikers, klanten en medewerkers.
Gebruikers, klanten en medewerkers hebben recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Zij kunnen inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik van deze persoonlijke en andere gegevens.
Monitoring en logging van gegevens gebruik.
Activeer de logging en sla de logbestanden op voor sporenonderzoek. Deze komen bijvoorbeeld van pas als u bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding moet maken van een datalek. Dan helpt het als u kunt reconstrueren wat er is gebeurd.

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties ondernemingen kijk hier: de AVG in een notendop.

Vandaag aanmelden

Ontdek en gebruik ons platform tot aan 25 mei zonder kosten.