Onze gedragsregels

 

Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan in strijd met de algemene voorwaarden voor de diensten van AVG Bewijs of met wet- en regelgeving te handelen. Ter verduidelijking zijn in ieder geval de onderstaande handelingen en gedragingen niet toegestaan voor klanten van diensten van AVG Bewijs:

  • Kettingbrieven, piramidespelen of vergelijkbare activiteiten waarin de klant andere gebruikers aanmoedigt om geld op te sturen of om zeer veel e-mails te sturen naar een groep.
  • Ongevraagde e-mails rondsturen in nieuwsgroepen Dit betekent dat de klant een groot aantal artikelen in verschillende nieuwsgroepen rondstuurt, zowel hetzelfde artikel als een aantal verschillende artikelen. In de meeste gevallen gaan de artikelen over heel iets anders dan de onderwerpen die worden be sproken in de groepen waarnaar het artikel wordt gestuurd.
  • E-mailbombardement: de klant maakt via mail bericht een e-mail systeem onklaar door dezelfde tekst steeds weer opnieuw te sturen naar de dezelfde ontvanger. Dit wordt beschouwd als sabotage.
  • E-mail versturen in grotere aantallen dan aantal gebruikers zonder de toestemming vooraf van AVG Bewijs.
  • Hacken: inbreken in de systemen van AVG Bewijs, andere systemen of andere systemen aftasten op zwakheden. AVG Bewijs mag de toegang tot en het gebruik van elk internetadres en elke poort die gebruikt kan worden om de controle over een computer over te nemen of andere ongeoorloofde activiteiten mogelijk maken blokkeren.
  • Onbehoorlijk gebruik diensten van AVG Bewijs, zoals het opzettelijk beledigen van andere gebruikers van het e-mail en internet, het versturen van virussen, spamming, andere schadelijke data of schadelijke programma‚Äôs.
  • In strijd met wet- en regelgeving gebruik diensten van AVG Bewijs, zoals het opnemen van persoonsgegevens in de communicatie middels de diensten van AVG Bewijs.
  • Het op enigerlei wijze verspreiden of beschikbaar stellen van materiaal dat elementen van geweld of pornografie bevat. Tevens is bedreiging of (een aansporing tot) laster of verbaal geweld uitdrukkelijk verboden.
  • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van deze intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
  • In strijd handelen met overige wet-en regelgeving.