Zorg dat u klaar bent voor de hoeveelheid diverse aanvragen omtrent persoonsgegevens.

Goed nieuws voor uw gebruikers, zij kunnen vanaf 25 mei 2018 hun controle terugkrijgen inzake digitale rechten die de privacy niet alleen beschermt maar ook nog eens stimuleert. Iedereen heeft vanaf de 25e maar dan ook echt iedereen het recht op inzage, correctie, verwijdering en het kunnen overdragen van zijn eigen persoonsgegevens.

Als gebruikers van uw onderneming een dergelijk verzoek bij u aanvragen, bent u verplicht om uw antwoorden en inzichten klaar te hebben staan om zo het verzoek op tijd te kunnen behandelen cq. te verwerken. Als onderneming bent u namelijk verplicht binnen 1 maand schriftelijk of per e-mail te reageren. Alleen bij aantoonbaar complexe verzoeken kan uw onderneming nog 2 maanden extra tijd toevoegen. Maar dit moet u dan wel binnen 1 maand aankondigen naar de aanvrager communiceren.

De meeste privacy oplossingen op dit moment hebben alles op orde wanneer het gaat over het opstellen van het privacybeleid, het vullen van een verwerkingsoverzicht, omschrijven van een stappenplan bij calamiteit, delen van rollen en rechten aangaande gegevens verwerking tot aan het uitvoeren van protection impact analyses wanneer men een hoog privacy risico draagt.

Heeft u een fulltime privacy officer in dienst dan kan uw onderneming de aanvragen, afhankelijk van de frequentie verzoeken, wel aan. Maar heeft geen extra fte bij de hand, dan is AVG Bewijs wellicht een oplossing. We zorgen ervoor dat uw onderneming een digitaal loket heeft waarin alle verzoeken omtrent de nieuwe privacy rechten niet alleen aangevraagd kunnen worden maar ook nog eens centraal en consistent de essentiele informatie kan verstrekken als het gaat over welk type persoonsgegevens, welke grondslagen, welke doelen, welke bewaartermijnen en door wie. Uiteraard werken wij alleen met de gegevens (instellingen) gekoppeld aan de aanvraag of verzoek zoals status, verwerkingsverantwoordelijke en korte snippets uit het register van verwerkingen en dan altijd zonder de daadwerkelijke persoonsgegevens.

Bent u benieuwd hoe onze oplossing werkt, lees hier hoe wij onze laag voor uw onderneming kunnen inzetten.