Respecteer privacy

Wij bieden U de mogelijkheid om uw gebruikers gemakkelijk controle te laten uitoefenen op hun eigen privacy instellingen.

Als MKB direct, eenvoudig en betaalbaar AVG compliant!

Als ondernemer zoekt u een oplossing die nadrukkelijk de verantwoordelijkheid aan kan tonen dat u de AVG wet naleeft.

Mr. W.B.M. TomesenAutoriteit Persoonsgegevens
avg oplossing privacybeleid groei

Direct inzetbaar

Binnen 60 minuten

Consent gebruikers

overzicht aanvragen

Betaalbare eenvoud

Bespaar 1 Fte

AVG compliant

rechten betrokkenen

Zowel binnen als buiten uw onderneming wordt veel privacygevoelige informatie gedeeld.

Probleem: het kost U veel tijd en geld om conform de AVG wetgeving met privacygevoelige informatie om te gaan. Daarnaast is het voor U moeilijk te bewijzen dat de AVG wetgeving wordt nageleefd.

Oplossing: één centraal punt waaruit zowel de onderneming als gebruikers alle rechten rondom privacygevoelige informatie makkelijk kunnen beheren en uitwisselen.

Wij geven

Lees meer

Besparing

Makkelijk beheer privacy rechten resulterend in een besparing van 85% op kosten en tijd!

Bewijs

Een proces waarmee bewezen kan worden dat de AVG wetgeving nageleefd wordt.

Direct inzetbaar, eenvoudig en betaalbaar.

NU AANMELDEN